Adviesgesprek aanvragen? 0416 - 344 944
Kunnen wij je helpen?

Privacyverklaring

 Je hebt te maken met Staete Makelaars B.V. Staete Makelaars B.V. is lid van de  NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt Staete Makelaars B.V. bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met deze gegevens doet. 

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt. 

Lees hier wat NVM/brainbay met de verstrekte gegevens doet.  

Van welke diensten van Staete Makelaars B.V. maak je gebruik?

Je kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Staete Makelaars B.V.

Bij woningen:

Je wil een woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan Staete Makelaars B.V.:

 • Je wil een woning verkopen. Zie 1.
 • Je wil een woning verhuren. Zie 2.

Je wil een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Staete Makelaars B.V.:

 • Je wil een woning kopen. Zie 3.
 • Je wil een woning huren. Zie 4.

Je wil een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Staete Makelaars B.V.:

 • Je wil een woning laten taxeren. Zie 9.

Als je op zoek bent naar een woning en je hebt hiervoor niet Staete Makelaars B.V. ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Je wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Staete Makelaars B.V. Zie 8.
 • Je wil een woning bezichtigen die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden. Zie 5.
 • Je wil een woning kopen die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden. Zie 6.
 • Je wil een woning huren die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan Staete Makelaars B.V.:

 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.

Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM taxateur:

 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Staete Makelaars B.V.:

 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als je op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je hebt hiervoor niet Staete Makelaars B.V. ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Je wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Staete Makelaars B.V. Zie 8.
 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden. Zie 5.
 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden. Zie 14.
 • Je wil een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden. Zie 15.

Overige dienstverlening:  

Je wil je laten bijstaan door een Staete Makelaars B.V. in het kader van overige dienstverlening: 

Je schakelt Staete Makelaars B.V. in om je te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. Zie 16

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Staete Makelaars B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Postbus 362
5140 AJ Waalwijk
KvK nummer:  18058826
E-mail: privacy@staete.nl
Telefoon:  0416-344 944

Gegevensverstrekking aan NVM/brainbay

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan NVM/brainbay. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

NVM/brainbay is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM                                                    brainbay B.V.
KvK 30102683                                KvK 71551034
Postbus 2222                                 Orteliuslaan 951
3430 DC Nieuwegein                 3528 BE Utrecht
privacyhelpdesk@nvm.nl        support@brainbay.nl

NVM/brainbay heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen jouw privacy serieus

Staete Makelaars B.V. en NVM/brainbay nemen jouw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Staete Makelaars B.V. verwerkt je gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. Staete Makelaars B.V. besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Staete Makelaars B.V.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je weten welke gegevens Staete Makelaars B.V. van je heeft, stuur dan per brief of e-mail je verzoek naar de makelaar. 

NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als je wilt weten welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met Staete Makelaars B.V. die vervolgens zorgt dat je geïnformeerd wordt.

Ook als je de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Staete Makelaars B.V. Je verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten. 

Hoe kun je een klacht indienen?

In eerste instantie leg je de klacht schriftelijk voor aan de betrokken NVM-Makelaar/Taxateur. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht door de makelaar, dan kun je de klacht aanmelden bij het Klachtenloket Vastgoedprofessionals. Dit is onafhankelijk ondergebracht bij De Geschillencommissie in Den Haag. Zij zullen je informeren over mogelijke vervolgstappen

Hoe lang bewaart Staete Makelaars B.V. de gegevens?

Staete Makelaars B.V. bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Staete Makelaars B.V. echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Staete Makelaars B.V. 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat Staete Makelaars B.V. de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

 

 

 

1. Je verkoopt een woning en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor de woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor de woning, bezichtigingen te verzorgen en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvang je verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en overige contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

a

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. 

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. 

Indien dat met Staete Makelaars B.V. is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Staete Makelaars B.V. Dit gebeurt voor promotie van de woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. 

a, d, e

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. 

b

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. 

a

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verkoopstatistieken van uw woning. 

e

2 jaar

Overige informatie die u aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay(gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

d

Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

e

funda

 

2. Je verhuurt een woning en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor een woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvang je verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verhuur.

 a

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

 a, c, d

20 jaar

Indien met Staete Makelaars B.V. is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Staete Makelaars B.V.. Dit gebeurt voor promotie van de woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 

 

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

a

3 jaar

De eisen die je stelt aan de huurder.

c

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities

a

3 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden je naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvang je van funda de verhuurstatistieken van de woning.

d

2 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM//brainbay (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Huurder, meetbureau, fotograaf

c

Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

d

funda

 

3. Je bent op zoek naar een koopwoning en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een voor jou passende woning te vinden, namens jou de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin je woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over je huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van je financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. 

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

 geen

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden je naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. 

d

2 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper, verkoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

d

funda

 

4. Je bent op zoek naar een huurwoning en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikte huurwoning te vinden, namens jou de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de  huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin je woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over je huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden je naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.

b

2 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

b

funda

 

5. Je wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden

In dit contact maakt Staete Makelaars B.V. bezichtigingsafspraken, geeft Staete Makelaars B.V. je een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Staete Makelaars B.V. vast wat je mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en je mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

a

1 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

a

1 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand

 

6. Je wilt een woning kopen die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden

Voor dit contact staat Staete Makelaars B.V. met je en eventueel je makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Staete Makelaars B.V. de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Je mening over de woning.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

a, b, e

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. 

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. 

a

20 jaar

De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop- of huurwoning.

a

3 jaar

Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden.

a

3 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

e

Kandidaat kopers via biedlogboek

 

7. Je wilt een woning huren die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat je aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst  op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan jouw NVM-makelaar verstrekt.

a

3 jaar

 

 

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

       

 

8. Je wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Staete Makelaars B.V.

Het doel van dit contact is dat Staete Makelaars B.V. je op de hoogte brengt van mogelijk voor jou interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat je aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin je woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

Tot intrekking van toestemming

 

9. Je wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat Staete Makelaars B.V. voor jou van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Gegevens van je woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

a, b

20 jaar

Gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden

c

5 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Validatie instituut op taxaties

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

10. Je verkoopt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van je promotie te maken voor het bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor het pand, belangstellenden rond te leiden en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvang je verkoopstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

 a

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan. 

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand. 

 

Indien met Staete Makelaars B.V. is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van Staete Makelaars B.V.. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a, d

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij

c

5 jaar

worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

 

 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. 

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. 

a

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden je naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvang je van funda de verkoopstatistieken van het pand.

e

2 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar

d

Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

e

funda

 

11. Je verhuurt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in jouw opdracht promotie te maken voor het bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor jou een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvang je verhuurstatistieken vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verhuur.

 a

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te huur staat of heeft gestaan.

a

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het pand. In overleg met jou worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het pand. 

a, c

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

a

3 jaar

De eisen die je stelt aan de huurder.

c

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om de  huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

c

20 jaar

Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de huurcondities.

a

3 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om

d

2 jaar

een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u van funda de verhuurstatistieken van uw pand.

 

 

Overige informatie die je aan uw NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Huurder, meetbureau, fotograaf

c

Bezichtiger,huurder, aanhuurmakelaar

d

funda

 

12. Je bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in jouw opdracht voor jou een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens jou de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Jouw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

Het zoekprofiel waarin je huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over je huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

 geen

3 jaar

Je eisen aan de huisvesting.

c

3 jaar

Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van je financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de  koopovereenkomst op te stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

d

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht:

de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

geen

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. 

e

2 jaar

Overige informatie die u aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar

c

Verkoper, verkoopmakelaar

d

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

e

funda

 

13. Je bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en je hebt hiervoor Staete Makelaars B.V. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens jou de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. Ook wordt je mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit funda. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Jouw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin je huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over je huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

 geen

3 jaar

Je eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van je mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden worden je naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. 

b

2 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

b

funda

 

14. Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden

Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden. Voor dit contact staat Staete Makelaars B.V. met jou en eventueel je makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Staete Makelaars B.V. de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt Staete Makelaars B.V. ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Je mening over het aangeboden pand.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

a, b, e

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van je mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. 

c

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM/brainbay (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

e

Kandidaat kopers via biedlogboek

 

15. Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden

Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Staete Makelaars B.V. wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Je eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars B.V. verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder, verhuurmakelaar

 

16. Je schakelt een NVM-makelaar in om je te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. 

Het doel dat Staete Makelaars B.V. voor ogen heeft is je advies geeft op bovengenoemde gebieden. Je persoonsgegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen en om je deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening. Hieronder vindt je in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVMmakelaar

Je naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

adviezen, overeenkomsten, inkomensgegevens,

jaarrekeningen, pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.  

a

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

 Vereniging van Eigenaren, terreinbeherende organisaties, zoals particuliere grondeigenaren, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, Pro-rail en dergelijke bedrijven. 

 

Gegevensgebruik door de NVM/brainbay

Staete Makelaars B.V. verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM/brainbay.  NVM/brainbay is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM/brainbay doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

 

A  Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als je een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed). 

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.  

 

B   Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als je een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in  overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. 

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C   Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper. De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt brainbay in opdracht van de NVM analyses van de onroerend  goed markt mogelijk. 

De NVM/brainbay verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk: 

 • NVM-Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een NVM-taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Interne audits en onderzoeken

De NVM ziet uw gegevens mogelijk in wanneer zij onderzoek doet onder haar leden of de regels worden nageleefd en wanneer er vanuit de NVM een audit bij een NVM-lid plaatsvindt. Na inzage zullen deze gegevens niet langer worden verwerkt door de NVM.   

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM/brainbay verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd. 

Cookie policy

Staete gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar Staete.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Staete toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen