toggle menu

Privacy

Staete Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Van welke diensten van Staete Makelaars/Taxateurs maak je gebruik?

Je kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de Staete Makelaars/taxateurs.

Bij woningen:

Je wilt jouw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Staete Makelaars/Taxateurs:

Je wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Staete Makelaars:

Als je op zoek bent naar een woning en je hebt hiervoor Staete Makelaars niet via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

Je wilt jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Staete Makelaars/Taxateurs:

Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Staete Makelaars:

Als je op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je hebt hiervoor Staete Makelaars niet via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

Leverancier:

Je bent een leverancier of wilt jouw producten onder de aandacht brengen bij Staete Makelaars:

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Staete Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Staete Makelaars B.V.

Postbus 362
5140 AJ Waalwijk

KvK nummer:    18058826
E-mail:             privacy@staete.nl
Telefoon:          0416-344 944

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

Zie het hoofdstuk “Gegevensgebruik NVM” voor meer informatie over gegevensverwerking door de NVM.

 NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein


KvK nummer:    30102683
E-mail:              cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen jouw privacy serieus

Staete Makelaars en de NVM nemen jouw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Staete Makelaars verwerkt jouw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Staete Makelaars besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-Makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacy programma. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Staete Makelaars.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je weten welke gegevens Staete Makelaars van je heeft, stuur dan per brief of e-mail je verzoek naar de makelaar.

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als je wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Staete Makelaars zij zorgen er vervolgens voor dat je geïnformeerd wordt.

Ook als je de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Staete Makelaars. Je verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kun je een klacht indienen?

Als je vragen hebt of als je een klacht hebt over het gegevensgebruik van Staete Makelaars, neem dan eerst contact op met Staete Makelaars. Mocht je er met Staete Makelaars niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Staete Makelaars de gegevens?

Staete Makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Staete Makelaars echter langdurig:

1.  Je verkoopt jouw woning en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor jouw woning, belangstellenden rond te leiden en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, adres en overige contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

 

Indien met Staete Makelaars is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Staete Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van jouw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

2.  Je verhuurt jouw woning en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor jou een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.


Indien met Staete Makelaars is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van Staete Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van jouw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 geen

20 jaar

De eisen die jij stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die jij aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

 

3.  Je bent op zoek naar een koopwoning en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een voor jou passende woning te vinden, namens jou de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over jouw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

 geen

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper en verkoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

4.  Je bent op zoek naar een huurwoning en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over jouw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

 

5.  Je wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via Staete Makelaars wordt aangeboden

In dit contact maakt Staete Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft Staete Makelaars je een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Staete Makelaars vast wat jouw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en jouw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

a

1 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

a

1 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand

 

6.  Je wilt een woning kopen die via Staete Makelaars wordt aangeboden

Voor dit contact staat Staete Makelaars met jou en eventueel jouw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Staete Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Jouw naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Jouw mening over de woning.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

7.  Je wilt een woning huren die via Staete Makelaars wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat je aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

8.  Je wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Staete Makelaars (o.a. Staete Zoekservice)

Het doel van dit contact is dat Staete Makelaars je op de hoogte brengt van mogelijk voor jou interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat je aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

Tot intrekking van toestemming

 

9.  Je wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en je hebt hiervoor Staete Makelaars/Taxateurs ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat Staete Makelaars/taxateur voor jouw (toekomstige) woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

 a

20 jaar

Gegevens van jouw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars/Taxateurs verstrekt.

 geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties.

 

10.      Je verkoopt jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor jouw pand, belangstellenden rond te leiden en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

 geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien met Staete Makelaars is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van Staete Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van jouw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

11.      Je verhuurt jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor jou een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning/het pand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning/het pand.

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning/het pand.

geen

20 jaar

De eisen die je stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

 

12.      Je bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een voor jou een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens jou de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

Het zoekprofiel waarin jouw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over jouw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

 geen

3 jaar

Jouw eisen aan de huisvesting.

c

3 jaar

Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

d

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

geen

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

Verkoper en verkoopmakelaar

d

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

13.      Je bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin je huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over je huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

 geen

3 jaar

Je eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

 

14.      Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Staete Makelaars wordt aangeboden

Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Staete Makelaars wordt aangeboden. Voor dit contact staat Staete Makelaars met jou en eventueel jouw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Staete Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Je mening over het aangeboden pand.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

15.      Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Staete Makelaars wordt aangeboden

Je wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Staete Makelaars wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Jouw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

Rol

a

Verhuurder

Verantwoordelijke

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

Verantwoordelijke

 

16.      Je levert diensten of producten aan Staete Makelaars of wilt een offerte uitbrengen om diensten of producten te leveren aan Staete Makelaars

Je wilt jouw diensten of producten verkopen, verhuren of leasen aan Staete Makelaars of bent reeds een leverancier van Staete Makelaars. Het doel van dit contact is om een offerte uit te brengen, een overeenkomst op te maken, een overeenkomst uit te voeren of je relatie met Staete Makelaars te onderhouden. De volgende gegevens kunnen door Staete Makelaars worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om de overeenkomst te controleren, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

geen

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Accountant / boekhouder

 

17.      Je verkoopt of verhuurt jouw nieuwbouwproject of je wilt advies om dit te verkopen en je hebt hiervoor Staete Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor jouw nieuwbouwproject, inzicht te krijgen in de waardes van en belangstelling voor jouw project, belangstellenden te informeren en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Staete Makelaars ook jouw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij Staete Makelaars

Je naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals jouw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

 geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het project en de periode dat het project te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het project zoals de vraagprijzen, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het project.

 

Indien met Staete Makelaars is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van Staete Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van jouw project en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder jouw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer een woonunit in het project of het volledige project is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan Staete Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

Gegevensgebruik door de NVM

Staete Makelaars verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

  1. Zorgen dat alle NVM-Makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-Makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
  2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
  3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

 

A         Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij Staete Makelaarss

Als je een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-Makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-Makelaars;

Deze gegevens worden door NVM-Makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

 

B         Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als je een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-Makelaar wilt verkopen worden na overleg met jou ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Met deze gegevens wordt jouw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. Je geeft via Staete Makelaars toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

 

C         Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-Makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-Makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.

 

Cookie policy

Staete gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar Staete.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Staete toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen